Kontaktinfo:

Daglig Leder:

Siv-Helen M. Birkeland 

Tlf: 95806036

E-post: siv.birkeland@hotmail.com

Styreleder:

Astrid Marie Rødseth

Tlf: 97650917

E-post: astridm.rodseth@asaneturn.no 

Nestleder:

Therese Glesnes

Tlf: 45209886

E-post: tessie.12@hotmail.com Åsane Turn er en del av Åsane Allianse idrettslag som ble grunnlagt allerede i 1971. Vi har rundt 300 registrerte medlemmer i Åsane Turn. Vi har mer enn 50 års erfaring som idrettslag i Åsane. Vi kjenner nærmiljøet godt og jobber stadig for å holde barn og unge engasjert i det de liker å drive på med.

Slagordet til Norges gymnastikk- og turnforbund er; ”grunnlaget legges i gym og turn”. Dette er noe vi tar på alvor, og vi tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i alle aldre. Vi har medlemmer helt fra 3 til 100 år. Åsane Turn har partier som trener på to forskjellige skoler i Åsane, i tillegg til vår nye stolthet, Åsane Arena. I de lavere aldersgruppene er det mest fokus på at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med foreldre/foresatte og jevnaldrende. Gjennom gymnastikk og turn vil vi stimulere til utvikling av de grov motoriske bevegelsene. Vi legger også vekt på å stimulere barns kreativitet og rytmefølelse. Etter hvert som barn vokser opp trenger de større utfordringer og vanskegraden på treningen stiger i takt med barnets utvikling.

Fra 9 år og oppover er det mulighet for å delta i konkurranser. Fra denne alderen ser vi som oftest en enorm stigning i evne, vilje og dyktighet. Åsane Turn er derfor opptatt av å legge til rette for at disse ungdommene skal ha muligheter for videreutvikling. Vi har et godt miljø for senior turnere i tropp og i dans. Vi har dyktige instruktører som tar seg av både aerobic, senior trening og trening av felles tropper til Kretsturnstevner og Landsturnstevner.