Organisasjonskart og læringsmål for ikke-konkurrende partier/breddepartiene

 

Foreldre og barn (3 – 4 år)

Læringsmål basert på lek, sosialisering og grunnleggende koordinasjon:

 • Turn
 • Rytme
 • Balanse
 • Tilpasset kraftinnsats
 • Øye-hånd-koordinasjon
 • Øye-fot-koordinasjon
 • Romorientering
 • Reaksjonsevne

Gymlek (5 – 6 år)

Læringsmål basert på lek, sosialisering og grunnleggende koordinasjon:

 • Turn
 • Rytme
 • Balanse
 • Tilpasset kraftinnsats
 • Øye-hånd-koordinasjon                                                                                                              
 • Øye-fot-koordinasjon
 • Romorientering
 • Reaksjonsevne

1 – 3 klasse

Læringsmål basert på turnstigen og grunnleggende ferdigheter i turn:

 • Håndstående
 • Piruetter
 • Rulle forover og bakover
 • Hjul
 • Araber
 • Stift
 • Flikkflakk
 • Salto

 

Salto 4 – 5 klasse

 • Læringsmål basert på: Sosialisering, Allsidighet, Lek, Turn og Oppvisning

 

Salto 6 - 10 klasse

 • Læringsmål basert på: Sosialisering, Allsidighet, Lek, Turn og Oppvisning

Organisasjonskart og læringsmål for konkurransepartiene

 

Troppsturn aspirant (3 – 5 klasse)

Læringsmål basert på ferdigheter i trampett, tumbling og frittstående

Trampett:

 • Strekkhopp med og uten skru
 • Overslag og araber over pegasus
 • Salto kroppert
 • Salto pikert
 • Salto strak
 • Salto strak 180 og 360

Tumbling:

 • Araber flikkflakk
 • Stift strekkhopp/hjul
 • Salto kroppert (forover og bakover)
 • Salto pikert
 • Salto strak
 • Salto strak 180 og 360

Frittstående

 • Rytme
 • Vansker
 • Formasjoner
 • Spagat

 

Troppsturn rekrutt (5 – 7 klasse)

Læringsmål basert på ferdigheter i trampett, tumbling og frittstående

Trampett:

 • Strekkhopp med og uten skru
 • Overslag og araber over pegasus
 • Øve på tsukahara
 • Øve på doble saltoer
 • Salto kroppert
 • Salto pikert
 • Salto strak
 • Salto strak 180, 360 og 540

Tumbling:

 • Araber flikkflakk salto bakover
 • Araber flikkflakk salto strak bakover (med 180 og 360)
 • Stift salto
 • Stift salto strak (med 180 og 360)

Frittstående:

 • Lære seg deler av og hele dansen med god utførelse

 

Troppsturn junior (7 klasse – vg2) 

Læringsmål basert på ferdigheter i trampett, tumbling og frittstående

Mål: Delta i nasjonale konkurranser (for eksempel NM og BT)

Trampett:

 • Salto strak 540, 720 og 900
 • Dobbel salto pikert/strak med 180
 • Dobbel salto kroppert/strak med 540
 • Tsukahara på pegasus

Tumbling:

 • Araber flikkflakk salto strak med 180, 360, 540 og 720
 • Araber flikkflakk dobbel salto
 • (Salto) stift salto strak med 180, 360 og 540
 • Salto stift dobbel salto

 

Frittstående:

 • Spagat
 • Stift hjul
 • Araber salto
 • Piruetter
 • Balanseelementer
 • Hopp og sprang
 • Krøpling
 • Arial/ smetterling
 • Stille baklengs salto
 • Press til håndstående
 • Kunne hele dansen med svært god utførelse

 

Apparatturn

 • Læringsmål basert på den nasjonale turnstigen

 

Rytmisk Gymnastikk

 • Læringsmål basert på den nasjonale turnstigen

 

Barn og unge med tilretteleggingsbehov

Læringsmål basert på lek, sosialisering og grunnleggende koordinasjon:

 • Sosialisering, Allsidighet, Lek, Turn og Oppvisning
 • Rytme
 • Balanse
 • Tilpasset kraftinnsats
 • Øye-hånd-koordinasjon
 • Øye-fot-koordinasjon
 • Romorientering
 • Reaksjonsevne